Výsledky jednání vlády 24. dubna 2017

A. 218. jednání Výboru pro Evropskou unii

1. Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na mimořádné zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno

2. Národní program reforem České republiky 2017
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
čj. 392/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: Schváleno

2. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016
čj. 402/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Schváleno se změnou

3. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2017
čj. 401/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

4. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2018 – 2020
čj. 410/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Schváleno

17. Informace ministra financí ke kontrole tzv. korunových dluhopisů
čj. 421/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

5. Usnesení vlády k navýšení výdajových rámců kapitoly 333 – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 400/17 – bod 27 schůze vlády 19. 4. 2017
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání: Schváleno

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 10/17 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
čj. 396/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Schváleno se změnou

7. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/17 o návrhu skupiny 20 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
čj. 407/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání: Schváleno

8. Žádosti sociálních partnerů o úhradu nákladů vzniklých podle § 320a zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů schválené 135. Plenární schůzí RHSD ČR konané dne 20. února 2017 a uzavření smluv o úhradě těchto nákladů
čj. 408/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: Schváleno

9. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o pod-mínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 264)
čj. 397/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání: Schváleno

10. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2017
čj. 409/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací

15. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 419/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání: Schváleno

16. Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora a brigádního generála
čj. 420/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: Schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

11. Jmenování soudců
čj. 399/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: Schváleno

12. Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání Výboru ministrů Rady Evropy v Nikósii ve dnech
18. – 19. května 2017
čj. 405/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno

13. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Moldavské republiky Pavla Filipa v České republice ve dnech 8. – 9. května 2017
čj. 406/17
Předkládá: ministři zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno

14. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v La Valletě dne 28. dubna 2017
čj. 405/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno

Pro informaci:

1. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2016 a 2017
čj. 398/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *